Гранит

Гранитът   е едрозърнеста (фанеритна) интрузивна магмена скала, съставена предимно от кварц, алкален фелдшпат и плагиоклаз. Образува се от магма с високо съдържание на силициев диоксид и оксиди на алкални метали, която бавно се охлажда и втвърдява под земята. Той е често срещан в континенталната кора на Земята, където се среща в магматични интрузии. Те варират по размер от диги с диаметър само няколко сантиметра до батолити, открити на стотици квадратни километри.

Гранитът е типичен за по-голямо семейство гранитни скали или гранитоиди, които са съставени предимно от едрозърнест кварц и фелдшпати в различни пропорции. Тези скали се класифицират според относителните проценти на кварц, алкален фелдшпат и плагиоклаз (класификацията QAPF), като истинският гранит представлява гранитни скали, богати на кварц и алкален фелдшпат. Повечето гранитни скали също съдържат минерали от слюда или амфибол, въпреки че някои (известни като левкогранити) почти не съдържат тъмни минерали.

Гранитът почти винаги е масивен (без вътрешни структури), твърд и жилав. Тези свойства са превърнали гранита в широко разпространен строителен камък през цялата човешка история.

Думата “гранит” идва от латинското granum, зърно, по отношение на едрозърнестата структура на такава напълно кристална скала.  Гранитните скали се състоят главно от минерали от фелдшпат, кварц, слюда и амфибол, които образуват взаимосвързана, донякъде равнозърнеста матрица от фелдшпат и кварц с разпръсната по-тъмна биотитова слюда и амфибол (често рогова обманка), изпъстрящи минералите с по-светъл цвят. Понякога някои отделни кристали (фенокристали) са по-големи от основната маса, в който случай текстурата е известна като порфирна. Гранитна скала с порфирна текстура е известна като гранитен порфир. Гранитоидът е общ, описателен полеви термин за по-светли, едрозърнести магмени скали. Петрографското изследване е необходимо за идентифициране на специфични видове гранитоиди. Гранитите могат да бъдат предимно бели, розови или сиви на цвят, в зависимост от тяхната минералогия.

В историята си завод „Мрамор Беркстон“ е преработвал гранити, от които са правени десетки паметници и цялата страна. Поради нищожния добив в момента гранит в България се внася от чужбина като ние разполагаме  с машини за преработката му и може да организираме в спешен порядък внос на различни видове гранит от наши дългогодишни чуждестранни партньори.