Нашият екип

Васил Младенов

Изпълнителен директор

Роден през 1963г. в гр. София. Има висше техническо образование като кариерата му започва в Българската академия на науките. В последствие работи в международната търговия, а от няколко години е сред доайените при производство на оборудване за геотермална енергия. Владее руски език.

Стефани Тодорова

Изпълнителен директор

Родена е през 1988г. в гр. София. Има бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения, магистърска степен по Регионално развитие и политика и към момента е докторант в специалност Регионално развитие и политика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има дългогодишен опит в сферата на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Владее английски и испански език.

инж. Цело Комарски

Производствен директор

Инженер Цело Комарски 

Роден през 1963г., в гр. Монтана. Завършил висше техническо образование с направление “Технологии на машиностроенето”. Има натрупан 18 годишен опит в производствено планиране и управление на индустриално оборудване за преработка и по следваща обработка на изделия от естествен камък. Владее руски език.

Димитър Митев

Финансов директор

Роден през 1988г. в гр. София. Магистър по публичен мениджъмънт и политики и доктор на политически науки в Софийския университет. Бил е в управлението на различни проекти включително проекта „Св. София“ за изграждане на сателитен туристически град до София, както и в управлението на най-големия футболен клуб в България. Владее английски и китайски езици.

Петър Вучев

Член на борда

Роден през 1989г. в град София. Следва Право с бизнес във Великобритая и по-късно завършва магистър Европейско право в Лунд, Швеция. Две години работи и учи в Барселона, Испания, където завършва Магистър Бизнес Администрация – Международен бизнес. Близо 10г работи в енергийния сектор, като има богат опит в прехода от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници. Занимава се с устойчиво управление и развитие на частни компании, както и има опит в публичния сектор при прилагането на европейски регулации и програми. Владее английски, немски и испански език.